Op zoek naar info over jeugdparticipatie in Vlaanderen:
www.vvj.be/jeugdraad
VVJ